Radyal Fan

Radyal Fan imalatçıları

Körük Fan

Radyal Fan

Salyangoz Fan

Salyangoz Fan

Radyal Fan nedir?
Radyal Fanların Eurovent'e Göre Yön Tayini
Radyal Fanların Tahrik Şekilleri
© 2014 BERFAN Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Malzeme Nakil Fanı ( Transport Fan )
Radyal Fan Kullanım Alanları

Bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazlara fan denir. Fanın hareketli elemanı
olan kanatlar hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya
kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın özelliklerine  bağlıdır. Ağırlıklı
olarak: Çimento , Demir çelik, Mobilya, Madencilik, Petro kimya, Cam, Seramik ve Kağıt
Fabrikalarında içerisinde farklı maddelerin bulunduğu havanın taşınmasında kullanılmaktadır.
Radyal Emme Fanı

Emme fanları çalıştıkları ortamların basıncını düşürerek görev yapar. İklmlendirmede iç-dış hava
karışımı ile çalışan sistemlerdegereklidir. Bu fanlar, iklimlendirilen ortamdaki havanın uygun
miktarda dönmesini sağlar. Artı basınç oluşturulan sistemlerdeemme fanları, basma fanlarından
daha küçük debi ile çalışır.

Radyal Egzoz Fanı

İç-dış hava karışımı ile çalışan, ancak emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan
hava kadar dönüş havasının egzozedilmesini sağlar.Bu sistemlerde basma fanı, dış hava
alınmayan durumda, sistemde oluşan statik basıncı karşılayacak şekildeseçilmelidir. Dış hava
alınan durumda ise, egzoz fanı, alınan havadan biraz daha düşük miktarda dönüş havasını
dışarıya atarakmahal içinde bir artı basınç oluşmasını sağlar.

Radyal Basma Fanı

Bir hava kanalına bağlanan fan kanal içerisinde artı basınç oluşturur ve havanın hareketini
sağlar. Bu tip fanlar basma fanıdır.
Radyal Fan İmalatlarımız
Anasayfa Hakkımızda Radyal Fan Aksiyel Fan Ürünlerimiz Jet Pulse Filtre Referanslarımız İletişim
Tel      : +90 ( 312 ) 395 85 51
Faks   : +90 ( 312 ) 395 85 38
E-Mail : satis@berfan.com
Radyal Fan Seçimi

Ekonomik ve Yüksek verimli Fan seçimi için aşağıda yazılan temel bilgilere sahip olunması gerekmektedir.

1-Gerek duyulan havanın debisi (m3/h veya m3/dk ...)

2-Çalışma esnasında vantilatör tarafından sağlanması istenen Statik veya Toplam Basınç (mmSS, Pa )

3-Fanın içerisinden geçecek olan havanın veya ilgili Akışkanın yoğunluğu, Sıcaklığı , Tozlumu temizmi olduğu vb.

4-Fanın çalışacağı ortamda kabul edilebilen gürültü seviyesi. (Fan nominal verim değerinden saptıkça enerji tüketimi ve gürültü artar)

5-Yer ve kanal montaj bağlantı durumu.

6-İşletme şartlarına bağlı olarak fan sayısı ve bunların seri veya paralel bağlanma olasılıkları.
Körük tipi Radyal Fan imalatlarımız
Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz...
Tel      : +90 ( 312 ) 395 85 51
Faks   : +90 ( 312 ) 395 85 38
E-Mail : info@berfan.com  ,  satis@berfan.com